7 belangrijke vragen voor een goede jaarafsluiting in de administratie!

jaarafsluiting, new year's eveTe midden van de kerstdiners, oliebollen en nieuwjaar borrels zou je bijna vergeten dat er op de administratieve afdeling hard gewerkt moet worden. Het jaar is bijna rond en dat betekent ook jaarafsluiting van je balansen en winst- en verliesrekeningen. Een jaarafsluiten betekent administratief zorgen dat je boekhouding op orde komt. Omdat een jaarafsluiting veel facetten heeft is het onmogelijk om ze allemaal in een blog te behandelen. Wel is het mogelijk om een kleine greep te doen uit deze facetten en jezelf een aantal belangrijke vragen te stellen. 7 belangrijke vragen om te stellen voor de jaarafsluiting:

  1. Zijn alle facturen die je nog aan klanten moet sturen de deur uit? Om je omzet volledig te hebben is het noodzakelijk dat jouw facturen uiterlijk gedateerd zijn op 31-12-13 als het over diensten/producten gaat die je in 2013 hebt verkocht. De facturen hoeven nog niet betaald te zijn door de klant, maar om de omzet aan het correcte jaar toe te wijzen moet je een factuur met een correcte datum in 2013 hebben.
  2. Heb je alle binnengekomen facturen geboekt en gekeken of de kosten correct zijn geboekt? Voor de kosten geldt hetzelfde als voor de omzet, om de kosten toe te kunnen rekenen aan het goede jaar, dien je alle binnenkomende facturen geboekt te hebben. Er kunnen ook facturen tussen zitten waar je een aanbetaling doet voor een dienst in 2014, met andere woorden deze kosten zijn nog niet gerealiseerd en dienen opgenomen te worden op de balans als vooruitbetaalde bedragen. Andersom geldt ook, heb je al wel een dienst afgenomen, maar nog geen factuur ontvangen daarvoor dan is het verstandig om een tijdelijk een bedrag op te nemen in de kosten van je winst- en verlies rekening tot de daadwerkelijke rekening binnen komt. Deze laat je dan tegen elkaar weglopen als de factuur binnen komt.
  3. Heb je kas- en of voorraadtellingen uitgevoerd op 31-12-2013? Als je een kas of een voorraad rekening hebt dan is het van belang om een telling op het einde jaar te doen ter bevestiging van de kasrekening en de voorraadadministratie. Als er verschillen zijn dan zullen deze geboekt moeten worden op kas/voorraad verschillen. Registreer ook de telling die je gedaan hebt in een apart document.
  4. Klopt het saldo van de bankrekeningen met het saldo dat je hebt geboekt in jouw boekhouding? Als er verschillen zijn dan is dat een indicatie dat je iets nog niet hebt geboekt. Jouw bankafschriften zouden één op één moeten kloppen met de boekhouding. Dit is een handige check om uit te voeren tijdens een jaarafsluiting.
  5. Zijn alle tussenrekeningen naar nul gebracht? Een tussenrekening kan een rekening zijn tussen twee dochterbedrijven, als deze niet naar nul is gebracht betekent het dat er een omzet of een kost nog niet op de winst- en verlies is geregistreerd is, maar op een balans staat als een tussenpost.
  6. Heb je de afschrijvingen van de bezittingen van je onderneming geboekt in de winst- en verlies rekening? Afschrijvingen op bezittingen zoals een computer of een machine lopen over meerdere jaren. De aanschafprijs-de verkoopwaarde bij verkoop van het gebruikte goed, delen door de gemiddelde levensduur van een machine geeft een afschrijving per jaar. Let op: een fiscale afschrijving kan verschillen met de daadwerkelijke afschrijving. Dit jaar mogen we belastingtechnisch versneld afschrijven op middelen gekocht tussen 1juli 2013 en 31 december 2013. Zie voor meer informatie op de website van de belastingdienst: klik hier .
  7. Komt het saldo van de winst- en verlies rekening overeen met het winstsaldo op de balans? Ook dit is een handige check om te bekijken of de boekingen die je hebt gedaan, goed zijn en of het boekhoudsysteem naar behoren werkt.

Misschien denk je door al die vragen dat de jaarafsluiting moeilijk is, het frequent bijhouden van een goede administratie voorkomt een groot deel van de vragen hierboven. Misschien een goed voornemen voor 2014, naast al die andere goede voornemens? Een voorspoedig nieuwjaar toegewenst!

Wat zouden jullie nog meer in dit blog willen lezen over de administratie? Geef een reactie via Leave a reply button hieronder.

Ben je trouwens al lid van mijn Facebookpagina? Wordt lid van mijn Facebookpagina en krijg nog meer relevante en leuke tips! Klik hier om naar mijn pagina te gaan!happy new year, flexprofinance, jaarafsluiting