Verandering daar houden we niet van…..een paar tips!

teamworkHet is raar maar waar, mensen houden niet van verandering. Het liefste blijft voor iedereen de wereld stil staan, verandering geeft onzekerheid. En die onzekerheid, nee daar houden wij niet zo van. Waarom iets veranderen als het lekker loopt en de doelstellingen worden gehaald? De moeilijkste opgave voor een (project) manager en/of directie is daarom de IMPLEMENTATIE-FASE.

Een goed voorbeeld is te vinden bij één van mijn vorige werkgevers. De organisatie moest veranderd worden; meer zelfsturing en verantwoordelijkheid voor de operationele teams. Dit zou voor een betere prestatie zorgen van deze teams. Een jaar lang is er hard gewerkt aan een plan door een team bestaande uit mensen van verschillende afdelingen. De stakeholders, het management, de directie, iedereen was het eens met de veranderingen die werden voor gesteld. En de grote dag kwam voor presentatie van het plan aan de operationele teams. Het zou er als volgt uit zien: een aantal mensen verschuiven functioneel naar de operationele teams, functie omschrijvingen dienen te worden aangepast, nieuwe functienamen en hier en daar een kleine taak verandering. Toen de nieuwe organisatiestructuur werd gepresenteerd, bleef het stil in de zaal, het voelde alsof men de schouders ophaalde. Alweer een organisatie verandering, eentje van de velen. Gelaten verlieten de operationele teams de zaal. Het plan werd beetje bij beetje geïmplementeerd, functies werden veranderd, operationele teams werden zelfsturend, althans er kwamen een aantal mensen bij. De prestaties werden niet beter, ze verslechterden, er was gemor op de operationele afdelingen. Uiteindelijk was het hele plan gedoemd om te mislukken.

flexprofinance samenwerking voor een betere wereldWat ging er mis? Eigenlijk heel veel. Veranderen is moeilijk en dat wordt met name in de implementatie fase duidelijk. Mensen zagen het NUT en de NOODZAAK niet van de verandering, er stond niks in brand. WAAROM moest er iets veranderen? Zouden de prestaties wel beter worden? Wat was nu eigenlijk het DOEL van de transitie, er miste een VISIE en de communicatie erover miste. Verbeteren van een prestatie is geen SMART formulering van een doel. Zou het SUCCES gevierd worden? En wanneer was het eigenlijk een succes? Mensen kregen er geen ENERGIE van, het leek of ze kracht misten.

Nu is het toch zonde dat er een jaar lang aan een plan is gewerkt en het verzand in eigenlijk niks. De mensen leken even opgeschrikt  door een nieuw plan en gingen daarna gewoon weer verder met waar ze gebleven waren. Van de week stapte ik bijna op een jong konijntje in het donker, ik schrok ervan en hij kennelijk niet, hij maakte een hupje op het moment dat ik mijn schoen weer neer zou zetten in een stap en ging weer verder met grazen. Dit lijkt op wat er uiteindelijk in de organisatie gebeurde. De mensen schrokken op en gingen daarna weer verder met hun werkzaamheden.

Bij een verandering binnen de organisatie moet deze breed gedragen worden, dat kan alleen onder de volgende voorwaarden en heeft alles met leiderschap te maken:

  • Er is een heldere VISIE gecommuniceerd
  • Het NUT en de NOODZAAK van verandering is helder, het WAAROM is geformuleerd.
  • Er moet een goed zicht zijn op potentieel SUCCES, door doelen te stellen die SMART zijn geformuleerd en deze ook te vieren als ze zijn behaald
  • Er is een positieve ENERGIE die mensen kracht geeft om SUCCES te behalen

jaarafsluiting, new year's eveTevens is het van belang om de verandering vast te zetten binnen de organisatie, nieuwe werkwijzen vergen coaching, training en begeleiding van de mensen. Een verandertraject is pas geslaagd als het rendement is behaald en de organisatie de verandering heeft geaccepteerd, zo niet dan wordt het project al snel naar de onderste bureaula verwezen.

De grootste uitdaging is om een verandering te laten slagen in de implementatie fase. Want wie wil er eigenlijk veranderen? De wereld verandert om ons heen, maar wij blijven vaak liever zitten waar we zitten. Een uitdaging voor iedere (project) manager!

Heb jij weleens te maken gehad met een verandering binnen je organisatie? Wat vond je goed aan de verandering en wat niet? Ik ben benieuwd naar je reactie! Stuur deze naar contact@flexprofinance.nl!