De 7 factoren die besluitvorming beïnvloeden

3D-Bril-12Het grappige aan besluitvorming is dat het elk moment van de dag plaats kan vinden in je persoonlijke leven of zakelijke leven. Het besluit om de auto te kiezen in plaats van de fiets kan met allerlei factoren te maken hebben. Mijn idee is dat besluitvorming irrationeel is op een rationele manier. Het is soms maar hoe je pet staat. Er zijn wel degelijk een aantal factoren die besluitvorming beïnvloeden en die elke dag weer voorkomen.

- Allereerst de sterkte van politieke verhoudingen: verschillende partijen hebben belang bij een verschillende uitkomst. De vakbonden kunnen lijnrecht tegenover de werkgevers staan, het is maar net hoe sterk ze zijn. Ook binnen het bedrijf kunnen er verschillende belangen zijn voor een project, het is maar net de sterkste die de doorslag kan geven in de besluitvorming. Hoe vaak heb ik wel niet mee gemaakt dat een besluit van een manager terug wordt gedraaid door de directie? Wie heeft het laatste woord en wie heeft de meeste slagkracht?

- Emotie & Stress zijn factoren die veel invloed kunnen hebben op een besluitvormingsproces. Hoe dichter mensen betrokken zijn bij een bepaald besluit of hoe meer een besluit hen zal beïnvloeden op persoonlijk/zakelijk gebied, hoe emotioneler ze kunnen zijn. Ook verlangens kunnen een besluitvorming beïnvloeden. Waarom neem je een hond op in je huishouden terwijl je het al zo druk hebt? Ook stress kan een grote factor zijn, hoe dichter de deadline nadert, hoe vaker en sneller er besluiten kunnen worden genomen die niet zouden worden genomen als er meer tijd zou zijn geweest (cut corners). Emotie & stress zijn factoren die een keus irrationeel kunnen maken. Op tijd op je afspraak raken terwijl je in de file staat kan leiden tot een besluit om over de vluchtstrook te rijden. Hoe gevaarlijk dat ook is. Mensen zijn onder emotie of stress niet meer in staat om helder na te denken.

- Beslissingen op basis van alleen positieve informatie wordt ook wel framing genoemd. Managers nemen beslissingen met uitsluiting van enige negatieve informatie. Always look at the bright side of life ti dom ti dom…….. kan ook betekenen dat de afwegingen die gemaakt worden ongebalanceerd zijn met negatieve gevolgen. De beslissing zou anders zijn geweest als alle informatie meegenomen zou worden in het besluit.

-Soms zijn er managers die blijven vasthouden aan het voorgenomen besluit terwijl intussen de informatie anders is geworden en de beslissing daardoor fout is. Dit wordt ook wel escalatie van verbondenheid genoemd. Toch doorgaan met de oogkleppen op, terug komen op een besluit voordat het te laat is, zou de beste beslissing zijn geweest.

-Intuïtie: vaak onderschat door vele managers. Een besluit nemen op gevoel is niet altijd geaccepteerd, het moet beargumenteerd zijn. Toch denk ik dat veel besluitvorming gebaseerd is op eerdere ervaringen, en dus intuïtief wordt genomen. Net als het voorgevoel hebben dat je links op het kruispunt moet in plaats van rechts en toch het besluit neemt om rechts te gaan en achteraf blijkt dat je beter links had kunnen gaan. Dat voorgevoel komt ergens vandaan…

-Risico inschatting: hoe veel risico accepteer je als je een besluit neemt? Hoe zeker voel jij je over een bepaald risico? Is alle informatie beschikbaar en hecht je veel waarde aan een precieze uitkomst of neem je een besluit waar je mogelijk niet de uitkomst van weet nog waar er voldoende informatie over bestaat. In welke mate ben je risico mijdend? Kies je voor een vast contract of ga je liever freelance aan de slag?

vind je doelgroep schrijverBesluitvorming is niet een rationeel proces, maar vaak een irrationeel proces, de sterkste wint, je voorgevoel zegt, je wordt blij van een bepaalde uitkomst, of je negeert iets wat je eigenlijk niet over het hoofd moet zien….. Een besluit is al gauw irrationeel, want je kan niet alle informatie weten, kennen en in de toekomst kijken en je eigen gevoelens daarbij afsluiten. Rationaliseren van een besluit is handiger om uit te leggen waarom een bepaald besluit is genomen aan de buiten wereld, maar betekent niet dat het ook meteen rationeel is. Hoe vaak besluit ik wel iets waarvan ik denk dat het rationeel is terwijl het puur irrationeel is….denk er maar eens over na…..komt dat ook bij jou voor?

De balans opmaken….

ambition2De balans opmaken…..Het is deze maand alweer een jaar geleden dat ik voor mezelf begon, het is dus een goed moment voor mij om eens uit te stappen, eens stil te staan, en de balans op te maken om te zien wat er van mijn plannen terecht is gekomen.

Een starter zijn is niet gemakkelijk en heeft heel veel ups, maar ook downs. Soms voelt het alsof je niet vooruit komt en de andere keer gaat het zo soepel dat je niet verwacht had dat je het zou halen.

Wat was belangrijk voor mij dit jaar? Welke doelen had ik mijzelf gesteld? En wat is er van terecht gekomen? Wat heb ik laten verzanden? Waar is niks van terecht gekomen?

Ik heb heel veel geleerd dit jaar, over ondernemen, over netwerken, over website bouwen, een verkoopgesprek voeren, over zelfstandig je eigen tijd indelen… Mijn conclusie is een ondernemer zijn is pittig, elke keer weer de volle 100% geven, hopen dat het kwartje nu jou kant op valt en anders er nog extra aan trekken. Overal aanwezig zijn, dat heeft nadelen (je bent in de avonduren vaak weg) maar dat heeft ook voordelen, mijn kennissen netwerk is enorm gegroeid, waardoor ik ook weer in staat ben om andere startende ondernemers te helpen en potentiële klanten tegen kom.

Dit jaar waren er een aantal kleine projecten waar ik aan de slag kon, maar die waren niet voldoende om volledig te voorzien in een inkomen. Dus hier heb ik nog werk aan de winkel. Hoe kan ik nu beter klanten bereiken en wat kan ik beter/anders doen om de klanten beter te bedienen. Met deze vragen ben ik bezig en kijk ik ook terug op mezelf. Waar haal ik de meeste voldoening uit en welke passie kan ik nog beter benutten en inzetten voor de klant.

Recentelijk is bij mij een nieuw idee opgekomen wat voort borduurt op mijn passie: administratie en boekhouden. In samenwerking met een ander persoon ben ik een nieuw project gestart. Deze zomer zullen alle voorbereidingen plaats vinden om begin Oktober van start te kunnen gaan in een nieuw jasje. Wat het precies is, laat ik nog even in het midden, maar er zal meer bekend zijn over 1 ½ maand.

Het is zomer en iedereen last een vakantie in. Ik ga een radiostilte in lassen om aan dit nieuwe project te kunnen werken. Het wordt groots en mooi, maar heeft nog heel veel voeten in de aarde om van de grond te krijgen. Hopelijk kan ik jullie snel hiervan op de hoogte brengen als alles staat. Wish me luck!

En een hele fijne mooie zomer toegewenst aan mijn trouwe lezer, geniet ervan……

Groet,

Lidewij

Het 80-20 principe in j‎e leven: Waar word jij gelukkig van?

In mijn vorige blog sprak ik over het rendement dat een eenvoudig proces binnen een bedrijf op kan leveren. De blog van deze week gaat over hoe het 80-20 principe ons geluk en tijd op kan leveren.

ambition2Het 80-20 principe geldt ook voor ons privé leven. Richard Koch in zijn boek het 80-20 principe schrijft http dat prestaties en geluk twee afzonderlijke zaken zijn in ons leven, alhoewel ze ook kunnen overlappen http://www.the8020principle.com/go/. 80% van onze prestaties of geluk komt voort uit 20% van onze tijd die we er aan besteden. Ik denk dat hij gelijk kan hebben, en dat heel veel mensen hun leven zo interpreteren. Het is cru om te zeggen, maar dat betekent dat de overige 80% van onze tijd aan zaken wordt besteed waar we ook wel gelukkig van worden, maar dat ons veel meer tijd kost om te halen en het rendement uiteindelijk maar 20% is. De ‘effort’ die we ervoor moeten doen is veel groter dan wat we ervoor terug krijgen. Iets om over na te denken, als ik inventariseer waar ik gelukkig van word, dan zou ik de uitkomsten eigenlijk uit moeten breiden, want dan word ik er nog gelukkiger van. Nu denk ik wel dat daar enige marginaliteit aan zit, maar zolang ik het break-even punt nog niet heb bereikt, en elke tijdsbesteding meer rendement oplevert en niet minder dan zou het moeten kloppen.

Zo is het ook met tijd, iedereen komt altijd tijd tekort, op het werk of in het privéleven. Er worden heel veel cursussen tijdsmanagement gegeven, hoe kan ik mijn tijd nog efficiënter besteden en kan ik een betere verdeling maken in de tijd. Lijstjes maken en afwerken, prioriteiten stellen, het hoort er allemaal bij, ook ik doe er lekker aan mee. Terwijl ik me de laatste tijd wel afvraag of ik nou tijd tekort kom of dat ik eigenlijk wel heel veel activiteiten heb en mijn tijdsbesteding dien ten gevolge slecht is. We hebben toch zeeën van tijd?

vind je doelgroep schrijverAls ik het 80-20 principe er naast leg, dan zou ik met 20% van mijn tijd 80% rendement moeten halen, de activiteiten die minder rendement geven en meer van mijn tijd in beslag leggen, zou ik eens onder de loep moeten nemen. De vraag is dus waar wordt ik gelukkiger van en waar zou ik meer van mijn tijd aan willen besteden met een even hoog rendement. En welke activiteiten geven mij minder voldoening en kan ik stoppen en indien wel nodig uit besteden?

Het 80-20% is dus een leuke manier om eens naar je privéleven te kijken en naar je eigen tijdsbesteding. Hoe zie jij dat? Wat maakt jou gelukkig? En wat zou je meer willen doen? En welke activiteiten zou je willen stoppen of waar wordt je minder gelukkig van?

Ik ben heel benieuwd! Stuur een reactie naar contact@flexprofinance.nl of laat een bericht achter onder deze blog!

 

 

Eenvoud zorgt voor het meeste rendement in bedrijfsprocessen!

Lean administratieComplexe bedrijfsprocessen kosten heel veel geld door dat ze zo complex zijn! Eenvoud siert en zorgt dat er een focus is op de daadwerkelijke handelingen die waarde toevoegen voor de klanten. Vaak wordt uit 20% van de processen 80% rendement gehaald en is de overige 80% van de bedrijfsprocessen gerelateerd aan 20% rendement. Dit is de essentie van Richard Koch in zijn boek Het 80/20 principe( http://www.the8020principle.com/go/ ) Deze stelling ooit uitgevonden door meneer Pareto in 1906 en dus ook wel het Pareto principe genoemd heeft veel overeenkomsten met de principes uit de Lean Sixsigma hoek.

Lean Sixsigma gaat ook van het 80/20 principe uit bij proces verbetering, vaak wordt 80% van de ‘fouten’ veroorzaakt door maar een klein aantal zaken. Deze kunnen goed geprioriteerd worden door het 80/20 principe. Lean Sixsigma ziet in dat handelingen met een hoog rendement voor de klant van meer belang is dan handelingen met een laag rendement. Vaak zie je dat bedrijven met eenvoudige processen het verrassend goed doen, omdat alles is gestandaardiseerd en de kans op fouten miniem is. Bedrijven focussen vaak op segmenten en processen die niet goed zijn en niet rendabel zijn en proberen deze te verbeteren, maar vergeten dat ze beter een goede focus kunnen hebben op de processen die wel rendabel zijn en deze vergrootten en uitbreiden.

Het is ook logisch, complexe organisaties kosten veel meer geld dan een eenvoudige organisatie. Er zijn legio voorbeelden te noemen waar sprake is van een te complexe organisatie waardoor de klantgerichtheid minder is. Denk maar aan de telecom bedrijven, deze zijn allemaal erg uitgegroeid tot grote organisaties, waardoor de klant niet meer centraal staat en zich door een wirwar van menu’s en submenu’s moet werken om een medewerker te spreken te krijgen.

lean sixsigma, flexprofinanceHet 80/20 principe is overigens op heel veel zaken toe te passen binnen het bedrijfsleven. Denk bijvoorbeeld eens aan voorraadbeheer. Ik durf te stellen dat er heel veel voorraad bij bedrijven ligt die eigenlijk nauwelijks verkoopt en maar 20% van de winst op levert. Dit komt door een te uitgebreid productenassortiment of teveel producten hebben. Een klein onderdeel van de voorraad (20%) levert vaak de hoogste winst op (80%), maar veel bedrijven durven de onrendabele producten niet te elimineren omdat één speciale klant dit product weleens nodig heeft….

Bij één van mijn vorige werkgevers werd het plan opgevat door de marketing/verkoop afdeling dat er meer speciale producten zouden worden verkocht specifiek gericht op bepaalde geografische gebieden. De consequentie was dat vaker de machines omgebouwd moesten worden, dit zorgde ervoor dat er meer down-time was, machines stil stonden en er meer manuren werden besteed aan de ombouw. Met andere woorden, de kosten gingen omhoog terwijl de omzet nauwelijks toenam, maar eigenlijk afnam.

Niet echt een sterk plan, de processen voor ombouw van machines werden gestandaardiseerd, maar eigenlijk werd het probleem verkeerd benaderd. Beter zou het zijn geweest om je te richten op de rendabelste producten en bestaande klanten in plaats van het proberen uit te breiden van het marktaandeel met ‘speciale producten’ die door de hogere kosten voor een dalende rentabiliteit zorgden.

sixsigma, lean, leansixsigmaEenvoud in processen, eenvoud in producten zorgt voor een hoge rentabiliteit. Complexiteit zorgt voor hoge kosten die relatief weinig winst opleveren. Ik geloof dat als bedrijven zich zouden focussen op de 20% aan bedrijfsprocessen die 80% rentabiliteit opleveren deze veel beter zouden presteren dan hun concurrenten. Lean sixsigma is een methode om deze focus uit te zoeken en processen te verbeteren die goed presteren.

Welke processen zie jij binnen je bedrijf die rendabel zijn? Pas jij het 80-20 principe weleens toe? Je kan mij een bericht sturen via contact@flexprofinance.nl

Ik ben heel benieuwd!

Verandering daar houden we niet van…..een paar tips!

teamworkHet is raar maar waar, mensen houden niet van verandering. Het liefste blijft voor iedereen de wereld stil staan, verandering geeft onzekerheid. En die onzekerheid, nee daar houden wij niet zo van. Waarom iets veranderen als het lekker loopt en de doelstellingen worden gehaald? De moeilijkste opgave voor een (project) manager en/of directie is daarom de IMPLEMENTATIE-FASE.

Een goed voorbeeld is te vinden bij één van mijn vorige werkgevers. De organisatie moest veranderd worden; meer zelfsturing en verantwoordelijkheid voor de operationele teams. Dit zou voor een betere prestatie zorgen van deze teams. Een jaar lang is er hard gewerkt aan een plan door een team bestaande uit mensen van verschillende afdelingen. De stakeholders, het management, de directie, iedereen was het eens met de veranderingen die werden voor gesteld. En de grote dag kwam voor presentatie van het plan aan de operationele teams. Het zou er als volgt uit zien: een aantal mensen verschuiven functioneel naar de operationele teams, functie omschrijvingen dienen te worden aangepast, nieuwe functienamen en hier en daar een kleine taak verandering. Toen de nieuwe organisatiestructuur werd gepresenteerd, bleef het stil in de zaal, het voelde alsof men de schouders ophaalde. Alweer een organisatie verandering, eentje van de velen. Gelaten verlieten de operationele teams de zaal. Het plan werd beetje bij beetje geïmplementeerd, functies werden veranderd, operationele teams werden zelfsturend, althans er kwamen een aantal mensen bij. De prestaties werden niet beter, ze verslechterden, er was gemor op de operationele afdelingen. Uiteindelijk was het hele plan gedoemd om te mislukken.

flexprofinance samenwerking voor een betere wereldWat ging er mis? Eigenlijk heel veel. Veranderen is moeilijk en dat wordt met name in de implementatie fase duidelijk. Mensen zagen het NUT en de NOODZAAK niet van de verandering, er stond niks in brand. WAAROM moest er iets veranderen? Zouden de prestaties wel beter worden? Wat was nu eigenlijk het DOEL van de transitie, er miste een VISIE en de communicatie erover miste. Verbeteren van een prestatie is geen SMART formulering van een doel. Zou het SUCCES gevierd worden? En wanneer was het eigenlijk een succes? Mensen kregen er geen ENERGIE van, het leek of ze kracht misten.

Nu is het toch zonde dat er een jaar lang aan een plan is gewerkt en het verzand in eigenlijk niks. De mensen leken even opgeschrikt  door een nieuw plan en gingen daarna gewoon weer verder met waar ze gebleven waren. Van de week stapte ik bijna op een jong konijntje in het donker, ik schrok ervan en hij kennelijk niet, hij maakte een hupje op het moment dat ik mijn schoen weer neer zou zetten in een stap en ging weer verder met grazen. Dit lijkt op wat er uiteindelijk in de organisatie gebeurde. De mensen schrokken op en gingen daarna weer verder met hun werkzaamheden.

Bij een verandering binnen de organisatie moet deze breed gedragen worden, dat kan alleen onder de volgende voorwaarden en heeft alles met leiderschap te maken:

  • Er is een heldere VISIE gecommuniceerd
  • Het NUT en de NOODZAAK van verandering is helder, het WAAROM is geformuleerd.
  • Er moet een goed zicht zijn op potentieel SUCCES, door doelen te stellen die SMART zijn geformuleerd en deze ook te vieren als ze zijn behaald
  • Er is een positieve ENERGIE die mensen kracht geeft om SUCCES te behalen

jaarafsluiting, new year's eveTevens is het van belang om de verandering vast te zetten binnen de organisatie, nieuwe werkwijzen vergen coaching, training en begeleiding van de mensen. Een verandertraject is pas geslaagd als het rendement is behaald en de organisatie de verandering heeft geaccepteerd, zo niet dan wordt het project al snel naar de onderste bureaula verwezen.

De grootste uitdaging is om een verandering te laten slagen in de implementatie fase. Want wie wil er eigenlijk veranderen? De wereld verandert om ons heen, maar wij blijven vaak liever zitten waar we zitten. Een uitdaging voor iedere (project) manager!

Heb jij weleens te maken gehad met een verandering binnen je organisatie? Wat vond je goed aan de verandering en wat niet? Ik ben benieuwd naar je reactie! Stuur deze naar contact@flexprofinance.nl!

Filosofie aan de keukentafel…..

Deze week wordt mijn badkamer verbouwd, naast de enorme stofwolken, gehamer, boren en harde muziek waardoor ik me nauwelijks op mijn blog kan concentreren, wordt er veel koffie gedronken met de bouwvakker hier aan mijn keukentafel. Nee geen knappert, maar wel gesprekken over het werk en het leven, tijd voor filosofie aan de keukentafel. De grote tegenstellingen die ontstaan op het werk of de vraag waarom wij Nederlanders zo gek op werken zijn en toch niet slim zijn met het indelen van ons leven, of misschien toch wel….

administratie helNeem nou de vriendin van de bouwvakker, ze werkt voor een groot gerenommeerd accountancy kantoor die ook salarisadministratie uitvoert voor klanten (waarop ik mij afvraag of hier al niet een contradictie in zit, controle versus uitvoering: misschien voor een andere blog de moeite waard). Aan het begin van het jaar is het voor elke salarisadministratie druk, jaarstrookjes, eindejaar bonussen en veranderende salarisschalen. Ze heeft altijd 40 uur gewerkt, maar werd niet beschouwd als een uitmuntende werknemer want ze maakte naast haar 40 uur niet voldoende over uren gedurende het jaar (in piek perioden was het toch 3 maanden achter elkaar 14 uur op een dag). Terwijl dit voor een accountancy kantoor belangrijk is, geschreven uren betekent geld. Ze kwam wel vermoeid uit haar werk en je hebt toch een gezin en kinderen en daar is ook tijd voor nodig. Tot ze besluit om parttime te gaan werken, met veel hangen en wurgen geeft haar werkgever toe. Nu werkt ze 24 uur in de week, ze heeft dezelfde klanten behouden, hetzelfde werk, werkt efficiënter omdat het helderder is haar hoofd en werkt af en toe eens een uurtje over. Haar werkgever beschouwd haar nu als uitmuntend omdat ze voldoende overuren maakt.

Hier zou toch eens een belletje moeten gaan rinkelen bij de werkgever…. Een werknemer die volgens de maatstaven in een 40 urige werkweek minder presteert dan in een 24 uurs werkweek. Terwijl hetzelfde werk gebeurd, maar in minder tijd. Een contradictie is het niet? Maar de vriendin van de bouwvakker wordt nu wel als een slimme en uitmuntende werknemer beschouwd, die nu goed presteert….(terwijl ze in principe minder uren schrijft voor de klant).

werkplekgreizel administratie flexprofinance

Het werk ethos in Nederland is verziekt, we zijn met zijn allen hard aan het werk en de processen moeten nog efficiënter, slimmer en effectiever dan ze al zijn. We pushen ons zelf om nog meer binnen het uur te bereiken. We moeten nog efficiënter de zaken doen zodat we nog meer tijd hebben voor belangrijke dingen, die ook weer efficiënter moeten. We rennen in een cirkel rond, elke dag op nieuw. We rennen met zijn allen naar het werk om stipt 07.30u, nemen een halfuur pauze om 12.30u en rennen om 17.00u of later het kantoor weer uit. En staan weer in de file net als op de heen weg. Het nieuwe werken zou een oplossing moeten bieden, flexibele werktijden en op jou tijd werken. Een aantal grote werkgevers komt nu al op deze manier van werken weer terug om verschillende redenen.

Uit onderzoek blijkt dan Nederlanders het minst hard werkende volkje zijn in Europa, wij werken gemiddeld 30,6 uur per week tegen een gemiddelde van 37,5 uur in Europa. Dit komt met name door de hoeveelheid parttime banen. De meeste zuiderburen werken meer met Griekenland als toppunt (42,1 uur). http://www.nrcnext.nl/blog/2012/03/06/next-checkt-de-nederlander-werkt-de-minste-uren-van-europa/

Toch hebben wij Nederlanders veel stress in 2012 hadden we al 900.000 werkenden met burn-out klachten, dit kan alleen maar opgelopen zijn. Bij alleenstaande werknemers ervaart 1 op de 6 burn-out klachten, bij gezinnen met partners 1 op de 9. Maar liefst 13 % van de werkende Nederlanders heeft weleens burn-out klachten ervaren. http://www.nrc.nl/carriere/2012/11/20/hoe-het-komt-dat-900-000-nederlanders-een-burn-out-hebben/

Toch zijn we volgens het OECD wel heel erg gelukkig….en geven we ons zelf een 9.5 voor werk-privé. http://www.oecdbetterlifeindex.org/countries/netherlands/

We blijven een raar volkje, hard werken is belangrijk, we hebben het moeilijk met het balanceren van werk-privé, burn-out wordt steeds meer erkent als een moderne ziekte. Aan de koffie met de bouwvakker begin ik steeds minder van ons te begrijpen en van mijn eigen werkethiek.koffiekan adviesbureau flexprofinance

Waarom werken mensen lang en krijgen ze rugklachten en worden er weer ergonomische consultants in geschakeld door het bedrijf? Ze nemen niet de oorzaak weg maar bestrijden de symptomen van slecht zitten. We krijgen betere en aangepaste bureaustoelen, om het maar langer vol te houden. Misschien moeten we niet zoveel zitten en staren naar een scherm…

Terwijl ik dit schrijf besef ik dat ik onderuit gezakt achter mijn laptop zit aan de keukentafel met een kop koffie in de hand, inmiddels alweer een uur achtereen aan het zwoegen op dit verhaal….Mijn opgetrokken schouders beginnen mijn nekspieren te plagen, tijd om maar eens te stoppen…

Nu ben ik benieuwd hoe jullie dit zien. Geef jij je zelf een 9.5 voor werk-privé balans? En welk cijfer geef jij je werkomgeving?

Stuur een bericht naar contact@flexprofinance.nl

Innovatieve trends deel 2: Lean Startup: Lean starten aan een project of product

De traditionele manier van het ontwikkelen van een product staat onderdruk door onder andere 3D printing zoals je hebt kunnen lezen in mijn vorige blog. Een logisch gevolg is dat ontwikkeling en productie van een product in elkaar worden geschoven. De engineering afdeling wordt tevens de productie afdeling. Een trend die je op ziet komen en gelieerd hieraan, is beschreven door Eric Ries. In zijn boek Lean startup promoot hij een snellere manier om aan product ontwikkeling te doen dan via de traditionele weg. http://theleanstartup.com/

lean startup, lean sixsigma, flxprofinanceNormaal kost een goede product ontwikkeling jaren van een bedrijf voordat het op de markt wordt gebracht, in dit geval gaat het veel sneller. Het product wordt bijna direct op de markt gebracht met alle fouten die erin zitten. Via de BUILD-MEASURE-LEARN methode wordt gekeken hoe de consument (in dit geval de consument die snel overtuigd zijn en iets aanschaffen ‘early adopters’) reageert en wat zij vinden wat zou moeten veranderen aan het product. Na het bouwen van het product en de eerste versie direct naar de markt te brengen (BUILD), en meteen te meten wat de consument van het eerste concept product vindt (MEASURE) en daarna de evalueren wat er beter aan het product kan worden gedaan (LEARN) of te concluderen dat het niet aanslaat, wordt de productontwikkeling in een ander licht gebracht. Er vindt een continue verbetering plaats door direct de mening van de consument te vragen en hierop verder te bouwen en te ontwikkelen. Hierdoor worden jaren ontwikkelingskosten bespaard, doordat je er snel achter komt of een product of dienst aanslaat. Tevens kan je sneller reageren op veranderde eisen van de consument op een product.

Ik ben er van overtuigd dat als bedrijven op deze manier werken de klant centraal staat en de klant beter bediend wordt dan voorheen. Maar er zitten natuurlijk ook kanttekeningen aan, denk aan productveiligheid voor de consument. Het risico van een zalf die niet door getest is op de huid of een nieuwe kleurstof in een snoepje is te groot, hier dienen andere testen worden gedaan dan het product direct te testen op de consument. Je zou de hypothese kunnen testen of de consument een bepaalde kleur of geur aantrekkelijk vindt.

flexprofinance samenwerking voor een betere wereldKlantgerichtheid, continu verbeteren en het verminderen van fouten zijn key binnen het concept van een Lean startup. De impact op bedrijven zal groot zijn doordat er eigenlijk een fusie ontstaat tussen de engineering, productie en marketing afdeling. Er zijn vele toepassingen mogelijk en met name in de IT is de lean startup al vergevorderd, bijvoorbeeld het opzetten en ontwikkelen van apps gaat vaak via een lean start-up. Het ontwikkelen van een eerste versie en deze direct online zetten geeft de mogelijkheid tot het direct testen bij de consument van een product, ze raten het product in de appstore en geven commentaar.  Hierdoor kunnen de app ontwikkelaars direct bekijken of de mensen tevreden zijn met het product en hoe vaak deze app gedownload wordt. Is het een hit dan kunnen ze verder ontwikkelen naar de volgende versie, is het een flop dan kunnen ze stoppen zonder dat er te hoge ontwikkelingskosten zijn gemaakt.

Het snel op de markt brengen van een product dat nog veel fouten heeft wordt gezien als een risico voor de naam en image van het bedrijf, maar indien goed toegepast en met oog voor consumentenveiligheid, kan het ook veel informatie en besparingen opleveren.

Naar mijn inziens is deze manier van werken zeer toepasbaar voor veel producten en projecten binnen bedrijven en is dit een manier van werken die langzamerhand geaccepteerd gaat worden bij grote bedrijven.

Ik ben benieuwd of jij al eens te maken hebt gehad met het Lean startup concept en hoe je het ervaren hebt. En of jij dit concept ook in jouw werk kan toepassen?

Laat een bericht achter onder deze blog of schrijf me aan via contact@flexprofinance.nl

Innovatieve trends deel 1: de impact van 3D printing op bedrijven, logistiek en transport

3d printing, flexprofinance, leansixsigmaDe afgelopen jaren is 3D printing in een versnelling gekomen, de eerste demonstraties voor de gewone consument vinden nu plaats. De mensen die hier op af komen zijn op dit moment nog ‘early adopters’, maar dit kan snel genoeg veranderen naar de grote consument, wanneer de 3D printer zijn vele voordelen heeft bewezen.

De komst van de 3D printer wordt voorspeld als de wereld op zijn kop: wetenschap24,nl heeft een special aan dit fenomeen gewijd zie hier de link: http://www.wetenschap24.nl/specials/3D-printing.html De HEMA heeft al de eerste sieraden of hoesjes voor om je telefoon om te personaliseren. Of lees dit artikel van Freshhome.com: http://freshome.com/2012/11/06/how-3d-printing-is-disrupting-mainstream-manufacturing-processes/

Als je er verder over nadenkt dan kan de 3D printer een enorme impact gaan hebben op transport en logistiek. Waarom? Als elk huishouden zijn eigen printer heeft dan zullen er minder eindproducten geïmporteerd worden van over zee bijvoorbeeld uit China. Er zal meer behoefte komen aan grondstoffen om de producten door 3D printen ter plaatse te maken. Het importeren van grondstoffen zal belangrijker worden. De vervoersmodaliteiten worden dus anders, meer bulkvervoer in plaats van vervoer van een eindproduct.

Stel je nu eens voor dat je een huis laat bouwen en op locatie wordt het huis geprint. Dit betekent dat de grondstoffen naar de locatie dienen te komen, met andere woorden er zal een fijnmaziger transport netwerk ontstaan om grondstoffen op de juiste plek te krijgen.

Om nog verder te denken, hoe gaat de supermarkt eruit zien als je een groot deel van je voedsel kan printen? Welke ingrediënten kan ik verkrijgen in de supermarkt om mijn pasta en saus te printen? Hoe gaat de IKEA eruit zien als je de mogelijkheid hebt om thuis de bouwtekening van een stoel te printen? Als de trend doorzet in 3D printing, dan moeten bedrijven zich serieus gaan afvragen wat deze trend voor hen betekent.3d printing, flexprofinance, leansixsigma

Voor veel bedrijven zal de impact enorm zijn op hun productieproces, misschien verdwijnt de productie volledig en wordt het meer aangestuurd op het ontwikkelen van een goed ontwerp of concept op de 3D printer die gekocht kan worden. De transport en logistieke sector zal zich af moeten vragen wat ze gaan vervoeren, en welke impact de veranderde vraag naar grondstoffen teweeg zal brengen.

De wereld zal letterlijk op de kop gaan als 3D printers voor de consument gaan werken. Bedrijven zullen procesmatig zich aan moeten gaan passen op wat er gaat komen. Vaak zullen processen eenvoudiger worden, engineering en productie zullen steeds dichter op elkaar komen te zitten. Producten zullen sneller op de markt komen en ook weer sneller verdwijnen. Dit betekent een grotere druk op de interne processen van een bedrijf. Het zal sneller gaan door de hele bedrijfsketen heen.

Het vervoer zal een cruciale rol spelen om de producten en grondstoffen sneller op locatie te brengen. Het wordt een intensivering op land (fijnmaziger). Terwijl over zee en in de lucht het soort product dat vervoert wordt veranderen.

3d printing, flexprofiance, leansixsigmaDat 3D printing een enorme impact gaat hebben is duidelijk, de vraag is alleen nog hoe snel en wanneer de consument deze manier van het fabriceren van producten gaat accepteren.

Ik ben heel benieuwd naar jullie visie over 3D printing, laat een bericht achter of stuur me een bericht via contact@flexprofinance.nl

In mijn volgende blog sta ik stil bij een andere trend die wel een sterke link heeft met 3D printing en product innovatie. Deze trend kan bedrijven helpen om sneller te reageren op markt veranderingen en hun eigen proces eenvoudiger te maken.

 

Sixsigma in de administratie: controle en beheersing

sixsigma, lean sixsigma, flexprofinanceRegelmatig krijg ik de vraag wat Sixsigma betekent en waarvoor deze gebruikt wordt in combinatie met Lean. Mijn ervaring met Sixsigma is dat het een extra dimensie is op Lean. Ik zeg altijd het is de 3D bril om een probleem op te lossen op een Lean manier. Waar Lean zeer visueel is, gaat Sixsigma kijken naar de data, de feiten en de cijfers en graaft dieper om de oorzaak te achterhalen. Tevens is het een tool om een proces te controleren en te beheersen. Sixsigma is een manier om statistisch weer te geven hoe het proces functioneert en wanneer er in gegrepen dient te worden.

Sixsigma komt van oorsprong bij Motorola vandaan en betekent letterlijk 6 standaarddeviaties en draait om de standaardnormaal verdeling. Hierbij gaat het om de eisen van de klant: voldoet de output van je proces? En over de stabiliteit van het proces: zijn er uitschieters die bekeken dienen te worden?

3D-Bril-12Het klinkt heel moeilijk, maar het is eigenlijk heel simpel. Bijvoorbeeld een factuur die binnen is gekomen, dient binnen 14 dagen betaald te worden volgens het contract. Met directe betaling van de factuur zou de klant ook tevreden zijn, dus binnen 0-14 dagen zou de factuur betaalt dienen te zijn. Als je informatie verzamelt over hoe snel je een factuur betaalt, kan je eruit kristalliseren of je aan de eisen van de klant voldoet. Betaal je na 14 dagen of later dan heb je een defect en is er een indicatie dat er iets mis is in het facturatieproces. Door het proces tegen de meetlat van de klant aan te leggen, krijg je inzicht of je voldoet aan de klanteneisen.

Hetzelfde geldt voor de stabiliteit van het proces, in het facturatieproces is er een gemiddelde doorlooptijd van een factuur, is er een specifieke factuur die hier meer dan 3 standaarddeviaties boven of onder zit, dan is het proces niet in controle en dient er onderzocht te worden waarom de individuele factuur zo afwijkt van de rest.

sixsigma, lean, leansixsigmaTevens is Sixsigma de methode om te achterhalen als er meerdere oorzaken zijn bij een probleem, welke oorzaak de hoofdoorzaak is via onder andere een pareto diagram, boxplot of scatterplot. Het is geen moeilijke statistiek, het geeft meer verdieping voor grotere processen en kan helpen om sneller naar een oplossing toe te werken in een verbeteringstraject.

Feiten en cijfers zijn nodig om een goed inzicht te hebben in de processen van de onderneming en op basis daarvan met beargumenteerde oplossingen te komen. Sixsigma heeft tools om te om een procesverandering zichtbaar te maken en te vertellen of een doorgevoerde verandering in het proces het gewenste effect heeft gehad. Wat mij betreft kan Lean niet zonder Sixsigma, de 3D bril van Lean.

Ik ben benieuwd wat je van mijn blog vindt en mocht je vragen hebben over Sixsigma, laat het me dan weten via de reply button hieronder of contacteer me via contact@flexprofinance.nl

Lean administratie: sorteerbakjes een goed idee?

leansixsigma administratieHerken je dit? Mooi gesorteerde bakjes op een bureau? Een vak voor de brieven, een vak voor te behandelen facturen, een vak voor e-mails of rapporten waar je nog een keer naar moet kijken en een bewaar vak. Als je deze vakken op je bureau hebt dan heb je in ieder geval iets geordend en heb je geen rommel op je bureau. Heel goed!

Om een Lean administratie te voeren dien je verder te gaan dan het ordenen van de papieren, het is het tegengaan van verspillingen, ik zal aan de hand van de sorteerbakken uitleggen welke verspillingen ik zie volgens het Lean-concept. Ik zal een paar voorbeelden schetsen hieronder:

Er liggen facturen te wachten op behandeling (WAITING), in een vak (IN), dit geeft aan dat ze nog niet zijn verwerkt, hoe vaak heb je deze facturen in je handen gehad voordat je ze behandeld (OVERPROCESSING) en wanneer ga je ze behandelen? Elke factuur heeft een betalingstermijn van 14 of maximaal 30 dagen, als je wacht met behandelen van de factuur, dan wordt de kans groter dat je niet op tijd betaald (DEFECT), omdat er misschien nog meer mensen zijn na jou die de factuur dienen goed te keuren. Een gevolg is dat je een aanmaning ontvangt omdat de betaling niet is gebeurd, dus je moet nazoeken van welke factuur deze aanmaning was en of hij inmiddels is betaald (OVERPROCESSING/DEFECT).

Er liggen facturen in een vak met UIT, hoe lang liggen deze facturen er al? (WAITING) En wie haalt deze facturen op? Gaan ze met de interne post mee (TRANSPORT) of scan je ze eerst even in naar het systeem en stuur je ze daarna op voor archivering?

Er is een vak met rapporten en informatie die je nog dient te lezen, het management wacht op een antwoord van jou kant over deze rapporten (WAITING) of uiteindelijk blijkt dat deze rapporten niet zo heel belangrijk waren en gooi je het weg (OVERPROCESSING), je hebt alleen wat papier verspilt. Om meer Lean te werken kan jij je afvragen of je de rapporten/informatie nog nodig hebt over 2 weken, is het antwoord nee, dan is het niet sorteerbak waardig.

Een vak voor e-mails die je nog dient te behandelen of waar belangrijke informatie in staat. E-mails zijn tegenwoordig de manier van communiceren geworden binnen het bedrijfsleven, het is makkelijk, de boodschap kan in één keer naar meerdere personen worden verstuurd. Met het risico dat je e-mail box volloopt zonder dat je daar enige bijdrage aan hebt gehad (INVENTORY/WAITING). Terwijl ik me af vraag of de verstuurder van de e-mail wel goed heeft na gedacht, wie deze e-mail nodig heeft (OVERPROCESSING/DEFECTS/TRANSPORT).

Wanneer hanteer je dan wel een Lean administratie? Er is een manier om heel snel een schifting te maken en Lean te werken, het is toepasbaar op bijna alle werkzaamheden. Het is een systeem, een methode die makkelijk toepasbaar op je werkplek. Het schema komt uit het boek van David Allen, “Getting things done” en is de manier van denken en handelen hoe je om kan gaan met e-mails, facturen, rapporten en dergelijke.workflow_diagram

Als je een e-mail/factuur/rapport binnen 2 minuten kan behandelen, meteen doen. Het zorgt ervoor dat alles zo vlug mogelijk is behandeld en je ruimte hebt voor de lastigere taken. Als het meer dan 2 minuten kost zet het op je takenlijst van de dag of plan het in op je kalender. Ben jij niet de persoon die dit zou moeten behandelen, delegeer het dan gelijk, niet is erger dan dat het blijft liggen. Het kost een bedrijf veel geld.

Het tegengaan van verspillingen binnen een lean administratie begint bij het tegengaan van WACHTEN, TRANSPORT, DEFECTEN en OVERPROCESSING.

In mijn volgende blog zal ik in gaan op Sixsigma en wat het kan betekenen voor administraties.

Ik daag je uit om dit schema eens uit te proberen op je facturen en je e-mails voor een week. Ik ben benieuwd hoe je het ervaart. Laat een reactie achter via “Leave a reply” of  stuur een bericht via contact@flexprofinance.nl om je ervaringen te delen.

Bron: Getting Things Done, David Allen: een aanrader om te lezen als je meer structuur zoekt